Turistattraktioner i Halland

Pärlor i Halland

Äskhults by

Byn Äskhult är unik i sitt slag genom att den ålderdomliga bebyggelsen aldrig flyttades ut från bykärnan i samband med 1800-talets skifte. Den täta bebyggelsen runt bytorget har en tydligt 1700-talskaraktär vilken förstärks av omgivande landskap med allmogeåkrar,kålgårdar(köksträdgårdar) och hamlade träd.Byn består av fyra gårdar tätt byggda kring ett bytorg.Tre av bostadshusen är uppförda under 1700-och 1800-talen medan den fjärde och äldsta flyttades hit på 1970-talet.Gårdarna Göttas,Jönsas och Bengts fick sina namn efter ägare på 1700-talet.Den fjärde gården heter Derras vilket betyder grannens.Byn omnämns första gången 1592,då under namnet Escholt.Källa:Länsstyrelsen

Translate »