Turistattraktioner i Halland

Pärlor i Halland

Avrättningsplatsen

Kvibille avrättningsplatsen

Vid tinget i Kvibille avkunnades också domar över grövre brott ja även dödsstraff.Avrättningarna brukade forma sig till verkliga folkfester, som avbrott i vardagens enformighet.Pigor och drängar fick en extra dag ledigt,eftersom husbönderna skulle bilda häck vid avrättningsplatsen.Den siste som avrättades var den 29-årige soldaten Jacob Olsson Qwick,dömd till döden för att i svartsjuka ha slagit ihjäl en piga.Vid avrättningen skilde bödeln med ett raskt hugg Qwicks huvud från kroppen och liket vräktes i en uppkastad grop intill.Härpå kastade häradshövdingen och bödeln enligt sed sina handskar över kroppen.Detta hände året 1849.Enligt protokollet var Qwick den 6:e som under en 40-årsperiod avrättades i Kvibille. Källa:Kvibille.

Translate »