Turistattraktioner i Halland

Pärlor i Halland

Bedja rör

Bedja rör gravfält består av 75 fornlämningar.Dessa utgörs av 1 röse,1 kvadratisk stensättning,8 ovala stensättningar,9 domarringar,20 järnåldersdösar,20 resta hällar,15 nu liggande hällar och 1 rest sten.Källa:Riksantikvarieämbetet

Translate »