Turistattraktioner i Halland

Pärlor i Halland

Bollaltebygget

I mitten av kulturreservatet Bollaltebygget ligger en välbevarad äldre fyrlängad gård med rötter i 1600-talet.Den fyrlängade gården är en välbevarad och unik representant för den äldre sydskandinaviska byggnadskulturen.Den kringbyggda gårdens äldsta delar är från 1700-talet. Boningshusets mittdel,ryggåsstugan, är flyttad hit från grannbyn Jonsnahult.Östra längan användes som fähus och hölada medan den södra var hönshus,fårhus och loge.Lillstugan i den västra längan,vid porten, har tjänat som undantag,det vill säga bostad för den äldre generationen.Källa:Länsstyrelsen i Halland

Translate »