Turistattraktioner i Halland

Pärlor i Halland

Brunnsbacka sågkvarn

Brunnsbacka sågkvarn är en så kallad hjulkvarn där ett vattenhjul via en horisontell axel överför kraft till kvarnstenarna. I kvarnen finns även en såg och stickhyvel vilka även de drivs med vattenkraft. Troligen är anläggningens äldsta delar uppförda under 1700-talet. Den nuvarande utformningen härrör främst från en större renovering på 1870-talet.Källa:Datahalland.se

Translate »