Turistattraktioner i Halland

Pärlor i Halland

Getakärrs kyrkoruin

Gamleby kyrkoruin

Getakärrs kyrka är den äldsta kända kyrkobyggnaden i Varbergs församling.Troligen anlades den i slutet av 1200-talet.Den användes fram till år 1578,då kung Fredrik II befallde att invånarna i Getakärr skulle flytta till Ny Varberg.Omkring 20 år senare revs kyrkan och murstenarna kom att användas i bygget av Varbergs fästning under Kristian IV:s regeringstid.Därefter låg ruinerna av kyrkan gömda under en kulle,innan de åren 1937–1938 blev föremål för en arkeologisk utgrävning under Albert Sandklefs ledning.Källa:Wikipedia

Translate »