Hällkistan vid Bostället

Stenkammargrav

Hällkista i hög med ett takblock som är uppallat med två mindre stenar på gavelhällarna.

Translate »