Turistattraktioner i Halland

Pärlor i Halland

Knäreds Kvarn

År 1697 omnämnts prästgårds kvarnen den var då i så dåligt skick så att den inte kunde “för någon främmande mala”. Kyrkoherden fick med sockenmännen fem år skattefrihet mot att de skulle bygga en “fullkomlig” kvarn. Om någon förbättring är ingenting känt fram tills kvarnen ombyggdes 1927.Källa:Miljomagasinet

Translate »