Turistattraktioner i Halland

Pärlor i Halland

Lagaholm slott

Lagaholm slottsruin

Lagaholm är en slottsruin i Laholm, som ligger invid den plats där kraftverket idag ligger. I Laholm fanns tidigt ett befäst hus som redan år 1231 blev benämnt i den danske Kung Valdemars jordebok. Det befäster Laholm som den äldsta staden i Halland. Syftet med borgens läge på holmen i Lagan var främst att kontrollera kommunikationerna på Lagan, landtrafiken mellan Helsingborg och Oslo samt handelsstigarna från inlandet. En styresman stationerades på plats som även var stadens högste ämbetsman. Fästningen var omgiven av en ringmur och innanför den låg en borggård med flera byggnader.Källa:Wikipedia

Foto Visit Skåneland
Pos: 56.516403, 13.050272
Badplatser i Laholm
Matställen i Laholm
Företag i Laholm
Sevärt i Laholm

Translate »