Turistattraktioner i Halland

Pärlor i Halland

Landeryds Järnvägsmuseum

Den 22 maj 2004 bildades den ideella föreningen Landeryds Järnvägsmuseum.Föreningen har tagit det som sin uppgift att förvalta järnvägsmiljön i Landeryd och bevara och utveckla den för framtiden.Som ett led i detta anordnar föreningen utfärder med museitåg vid ett antal tillfällen per år.Tågdagarna i Landeryd är ett årligt återkommande evenemang i Landeryd som kommit att bli ett av Sveriges största.Dess emellan förvaras lok och vagnar i Landeryds lokstall,vars forna status som lokstation nu är på väg att återuppstå.Den 4:e april 2013 körde föreningen Landeryds Järnvägsmuseum konungaparet mellan Landeryd och Torup under en del av deras eriksgata.Källa:Landeryd info

Translate »