Turistattraktioner i Halland

Pärlor i Halland

Luftvärnstornet

Luftvärnstornet i Askome

Under andra världskriget byggdes i Sverige ett stort antal luftvärnstorn för att skydda viktiga samhällsfunktioner,som t.ex. industrier och kraftverk, mot bombangrepp.De flesta tornen är numera rivna men detta torn vid Ätrafors vattenkraftstation fick Askome hembygdsförening överta 2005 av Fortifikationsverket för att bevara ett exempel på försvarsanläggningar som uppfördes under krigsåren.Källa:Ekomuseum.

Translate »