Turistattraktioner i Halland

Pärlor i Halland

Örelids Gravfält

Örelids gravfält består av 36 resta stenar från äldre järnåldern på en sandås med vidsträckt utsikt. En av stenarna benämns Krokstenen.Källa:Wikipedia

Translate »