Turistattraktioner i Halland

Pärlor i Halland

Sunvära kvarn

Sunvära kvarn uppfördes 1866 som en mindre kvarn av två Sunvära bönder.1899 revs den gamla kvarnen och med stenarna från den rivna byggnaden byggdes fundamentet till en den nuvarande större kvarnen.Sunvära kvarn brukades då som s.k. tullkvarn,dvs.den drevs kommersiellt, fram till 1940-talet då de industriella storkvarnarna så gott som helt hade tagit över. Källa:Värö-Stråvalla Hembygdsförening.

Translate »