Turistattraktioner i Halland

Pärlor i Halland

Treuddarna

Sveriges största treuddar

Treudd är en förhistorisk stensatt grav i form av en tresidig stensättning med markerat insvängda sidor. Gravarna är ofta tomma vilket antyder att de ibland kan ha varit enbart av kultisk betydelse. Gravar av denna typ är från äldre och yngre järnåldern.Källa:Wikipedia

Translate »