Sevärdheter/besöksmål i ❤️ Laholm Kommun

Lista Sevärdheter i ❤️ Laholm Kommun

Backstugan i Fladalt.

Backstugan på Hallandsåsen representerar en bostadstyp som förr var vanlig i Sydsverige.

Blankan skvaltkvarn.

Skvaltkvarnen är placerad över en grävd fåra dit vattnet leds till skovelhjulet via en träränna som i sin tur leder vattnet från en mindre fördämning.

Bollaltebygget.

Den kringbyggda gårdens äldsta delar är från 1700-talet.

Brovikens Bryggeri.

Ett av Södra Sveriges minsta bryggerimuseum.

Dödsröset.

Enligt sägnen dödades en kvinna på väg hem från kyrkan av en vargflock på denna plats i mitten av 1800-talet.

Ebbaredsstugan.

En ryggåsstuga från år 1824.

Fredsstenen i Sjöared.

Freden i Knäred slöts den 20 januari 1613.

Gammelgården i Hishult.

Gammelgården i Hishult består av ett flertal nedmonterade och ditflyttade 1700-talsbyggnader.

Karl XI:s brunn.

År 1676 stannade kung Karl XI vid två tillfällen vid denna brunn i Knäred.

Karsefors kraftverk.

Karseforsen är ett kraftverk och före detta vattenfall i Lagan.

Knäreds Kvarn.

År 1697 omnämnts prästgårds kvarnen den var då i så dåligt skick så att den inte kunde “för någon främmande mala”.

Knäreds kyrkoruin.

Knäreds gamla kyrka från 1200-talet var belägen intill prästgården cirka 300 meter från dagens kyrka.

Knäreds Sliprännor.

Vid den gamla bron över Krokån leder stentrappor ner till en flat sten som det finns en slipränna på som man tror att stenåldersfolk har slipat sina verktyg.

Kung Ises hög.

Kung Ises hög är 35 meter diameter och 4.7 meter hög.Resta stenen är 2.6 meter hög.

Lagaholm slottsruin.

Lagaholm är en slottsruin i Laholm.

Laholm bygdemuseum.

Ett museum med keramik och inventarier från gamla apoteket i Laholm.

Lassahusstenen.

Lassahusstenens ristningar är från bronsåldern.

Lugnarohögen.

Lugnarohögen grävdes ut åren 1926–27 och under ett röse i högens mitt låg en 8 meter lång stensättning i form av ett skepp.

Midsommargrottan.

Man kan ta sig till midsommargrottan genom att klättra några 100 meter över stenar eller ta den enklare vägen genom bokskogen väster om ravinen.

Sjöboholms Sätesgård

Sätesgården har anor från medeltiden första gången Sjöboholm omnämns är när platsen blir en sätesgård 1574.

Tjuvahålan.

Tjuvahålan är enligt sägnerna ett tillhåll för stråtrövare som rånade förbipasserande resenärer.

Vingshögarna.

Högarna storlekar är nr 1:är 30 m i diameter och 3,3 m höjd.nr:2 är 17 m i diameter och 2,2 m höjd.nr 3: är 13 m i diameter och 1,1 m höjd.

Vippentorpet.

Torpet är en högloftsstuga som är byggd omkring år 1778.

Örelids Gravfält.

Gravfältet består av 36 resta stenar från äldre järnåldern.

Translate »